Kasutusjuhend


SEPA rakendusel on hetkel järgmised piirangud:

Kas saab SEPA-rakenduse täiendada?

Teil on võimalik pöörduda arendaja poole ettepanekuga täiendada rakendust vastavalt Teie vajadustele / nõuetele ning konkreetselt Teie ettevõtte jaoks. Arendustööde tunnihind on kokkuleppel ning makstakse eraldi, täiendavad tegevused ei sisaldu SEPA-rakenduse hinnas.

SEPA-rakenduse Installeerimine / paigutamine

Rakenduse hinnas sisalduvad installeerimise juhendamine ja abi. Rakenduse paigutamine teostatakse brauseri Internet Explorer või Microsoft EDGE vahendusel.

Nõudmised süsteemile

Windows 7 ja üle. Excel 2013 või Excel 2016 olemasolu.

Rakendus nõuab Microsoft .NET paigutamist Teie arvutisse, link asub siin: Microsoft .NET

Kuidas töötab SEPA-rakendus?

Selleks, et SEPA-rakendus saaks genereerida olemasolevast failist SEPA-pangafaili, kõik vajalikud väljad peavad olema täidetud.

Maksja andmed

– Maksja-ettevõtte andmed

– Maksja – ettevõtte juriidiline aadress

– EE. Antud rakenduse versiooniga muude riikide koodid hetkel ei toetata.

– Maksja-ettevõtte arvelduskonto number IBAN-formaadis, näiteks - EE38 2200 2210 2014 5685

– Maksja-ettevõtte pangakood - näiteks, AS SEB Panga kood on EEUHEE2X.

– EUR. Muu valuuta valik antud rakenduse versiooniga hetkel ei toetata.

Ülekanne andmed

– Vaikimisi on hetkekuupäev.

Makse saaja andmed

Ülekannete sisestamiseks on hetkel kaks võimalust – tabeli käsitsi täitmine ning andmete import olemasolevast failist

Makse saaja andmed - tabeli käsitsi täitmine
Selleks, et alustada andmete sisestamist, vajutage nupule Loo tühi tabel Programm loob tabeli, mille väljad on vaja täita käsitsi.
Makse saaja andmed – andmete import

Importi saab teostada iga tüüpi failist, mille sisu vastab DSV-formaadile. Importeeritavas failis olevad andmed peavad olema kajastatud teatud järjekorras - «Name», «IBAN», «Amount», «Description».

  1. Vajutage nupule Import. Programm pakub Teile valida faili, mida Te soovite importeerida. Faili formaati saate määrata ise, vaikimisi see on *.txt.
  2. Peale faili valimist avaneb Wizard. Valige, palun, Teile sobivad seaded.

Impordi lõppemisel tuleb ette tabel, mis on täidetud importeeritud Teie failist andmetega.

Andmete eksport pangasüsteemi

Esimene samm
Millal kõik vajalikud andmed on SEPA-rakenduse faili sisestatud käsitsi või importeeritud, andmete eksport pangasüsteemi teostatakse vajutamisega nupule Export SEPA Xml. Teile pakkutatakse SEPA-rakenduse poolt sisestada faili nime. Sisestage Teile sobiva nimi direktooriasse ja salvestage.
Teine samm
Nüüd loodud faili saate kasutada internetpanga keskkonda importimiseks. Näiteks, AS SEB Panga internet-keskkonda.